BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo bao gồm những vị trí quan trọng như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc và các vị trí khác có quyền quyết định, tác động đến hướng đi và hoạt động của tổ chức.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 • Họ và tên                   : NGUYỄN VĂN HÙNG
 • Ngày sinh                  : 15 - 12 - 196
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    :  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 • Học vấn                    :  Tốt nghiệp Đại học 
 • Chuyên ngành          : Thủy Công 
 • Năm tốt nghiệp        : 1995
 • Chuyên ngành         : Xây dựng Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp       : 2002 

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình giao thông

+ Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi

+ Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp - thoát nước

+ Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình dân dụng

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình

+ Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp

+ Chứng chỉ kỹ sư định giá

+ Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc điều hành dự án

* Quá trình công tác:

- Năm 1995-1996: Cán bộ kỹ thuật của Xưởng Khảo sát Thiết kế Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng

- Năm 1996-09/2001: Cán bộ kỹ thuật Xưởng Giao thông thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng Sóc Trăng

- Tháng 09/2001-10/2003: Cán bộ kỹ thuật Xưởng Giao thông thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sóc Trăng

- Tháng 10/2003-04/2023: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

- Tháng 04/2023 đến nay: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Hưng

* Kinh nghiệm công tác: 

+ Đối với nước ngoài :

- Khảo sát – Thiết kế và Giám sát thi công các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do PMU-18 quản lý .

- Khảo sát – Thiết kế và Giám sát thi công các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của ADB do Ban Quản lý Dự án Ngành Cơ sở hạ tầng nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý .

- Khảo sát – Thiết kế và Giám sát thi công các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn vừa và nhỏ từ nguồn vốn do tổ chức CIDA-CANADA  tài trợ .

- Giám sát các công trình Giao thông thuộc Dự án 37 Cầu đồng bằng sông Cửu Long do Chính phủ Nhật Bản Tài trợ.

+ Đối với trong nước :

- Khảo sát – Thiết kế và Giám sát thi công các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

+ Đã từng làm chủ nhiệm đồ án thiết kế các công trình tiêu biểu :

- Thảm bê tông nhựa nóng đường Mạc Đỉnh Chi, đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư đường Vành Đai 1, TP. Sóc Trăng.

- Đường Lê Hồng Phong, đoạn từ Chợ Mùa Xuân đến ngã ba Trạm Máy Kéo, TP. Sóc Trăng.

- Đường giao thông đến trung tâm xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

- Đường vào bệnh viện và nội ô thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

- Đường vào khu hành chính huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

- Đường giao thông đến trung tâm xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

- Dự án đường 30/4 thị xã Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Gói thầu số 5 (đoạn Mỹ Phước đến Nhu Gia) thuộc dự án Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 • Họ và tên :             HUỲNH HỮU NGHĨA
 • Ngày sinh :            20 - 12 - 1973
 • Quốc tịch :            Việt Nam 
 • Chức vụ :              Tổng Giám Đốc 
 • Học vấn :              Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành :    Cầu đường 
 • Năm tốt nghiệp :  1995

* Đào tạo khác: 

+ Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông, thủy lợi do sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 10/06/2012

+ Chứng nhận đã hoàn thành chương trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng và đấu thầu do Trung tâm Quốc tế về Đào tạo Quản lý kinh tế cấp ngày 26/3/2005

+ Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát khảo sát địa kỹ thuật do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp ngày 04/08/2010

* Quá trình công tác :

+ Năm 1995 – 1996 : Cán bộ kỹ thuật của Xưởng Khảo sát Thiết kế Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng

+ Năm 1996 – 09/2001 : Cán bộ kỹ thuật Xưởng Giao thông thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng Sóc Trăng

+ Tháng 09/2001 – 10/2003 : Cán bộ kỹ thuật Xưởng Giao thông thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sóc Trăng 

+ Tháng 10/2003 - 05/2009 : Phó phòng Tư Vấn Giao Thông – Thủy Lợi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

+ Tháng 05/2009 - 02/2017 : Trưởng phòng Tư Vấn Giao Thông – Thủy Lợi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

+ Tháng 02/2017 - 04/2023 : Phó Giám Đốc kiêm trưởng phòng Tư Vấn Giao Thông thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

+ Tháng 04/2023 đến nay: Tổng Giám Đốc thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

* Kinh nghiệm công tác :

+ Đối với nước ngoài :

+ Khảo sát – Thiết kế và Giám sát thi công các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do PMU-18 quản lý.

+ Khảo sát – Thiết kế các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của ADB do Ban Quản lý Dự án Ngành Cơ sở hạ tầng nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý .

+ Khảo sát – Thiết kế các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn vừa và nhỏ từ nguồn vốn do tổ chức CIDA-CANADA  tài trợ .

+ Khảo sát – Thiết kế các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng.

+ Đối với trong nước :

- Khảo sát – Thiết kế và Giám sát các công trình giao thông thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng và của các huyện trong tỉnh.

+ Đã từng tham gia khảo sát và thiết kế các công trình tiêu biểu :

- Đường Giồng Đình huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

- Đường Phú Lợi I  TP. Sóc Trăng.

- Thảm bê tông nhựa nóng đường Mạc Đỉnh Chi, đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư đường Vành Đai 1, TP. Sóc Trăng.

- Đường Lê Hồng Phong, đoạn từ Chợ Mùa Xuân đến ngã ba Trạm Máy Kéo, TP. Sóc Trăng.

- Đường vào khu hành chính huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

- ...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 • Họ và tên:              BÙI ĐÌNH THUẦN
 • Ngày sinh :            04 - 01 - 1982 
 • Quốc tịch :            Việt Nam
 • Chức vụ :              Phó T. Giám Đốc - Trưởng Ph. TVTK Kiến Trúc
 • Học vấn :             Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành :   Kiến trúc công trình 
 • Năm tốt nghiệp : 2006

 * Đào tạo khác:  

+ Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kiến trúc công trình hạng II

+ Chứng chỉ giám sát công trình Dân dụng hạng II

+ Chứng chỉ Định giá xây dựng hạng II

+ Chứng chỉ hành nghề Thiết kế Quy hoạch hạng III

+ Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Quá trình công tác: 

- Từ tháng 08/2006 - tháng 07/2007: Nhân viên thiết kế Công ty TNHH thiết kế Việt - Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ tháng 07/2007 - tháng 06/2009: Nhân viên thiết kế Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sóc Trăng - Thành phố Sóc Trăng. 

- Từ tháng 06/2009 đến 07/2011: Nhân viên thiết kế của Trung tâm Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng Sóc Trăng.

- Từ tháng 07/2011 - tháng 07/2013: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 07/2013 - tháng 10/2016: Phó Phòng Tư vấn Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 10/2016 - 04/2023: Trưởng Phòng Tư vấn Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ Tháng 04/2023 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

* Kinh nghiệm công tác:

+ Đối với nước ngoài: 

- Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng.

+ Đối với trong nước: 

- Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng công nghiệp thuộc Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia thiết kế các công trình tiêu biểu:

- Tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

- Trụ sở làm việc huyện ủy và khối đảng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Trường THCS Dân tộc nội trú Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Trường Cao đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Trường Mẫu giáo Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- ...

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 • Họ và tên :            LA DẦN
 • Ngày sinh :           29 - 08 - 1987
 • Quốc tịch :           Việt Nam
 • Chức vụ :             Phó T. Giám Đốc - Trưởng Ph. TV Giao Thông
 • Học vấn :             Tốt nghiệp đại học
 • Chuyên ngành :   Xây dựng cầu đường
 • Năm tốt nghiệp : 2011

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2017

+ Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình GT: cầu, đường bộ do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2017

+ Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình GT: cầu, đường bộ do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2017

+ Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát nước (trong GT) do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2017

+ Chứng chỉ hành nghề giám sát hạ tầng kỹ thuật thoát nước (trong GT); Chất thải rắn (trong CT) do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2017

+ Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng công trình cầu so Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2017

+ Chứng chỉ hành nghề kiểm định công trình: GT đường bộ, NN&PTNT do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 16/07/2018

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 03/2011 đến 07/2011: Nhân viên kỹ thuật chuyên đúc dầm DUL công ty Cổ Phần Bê Tông 620 Long An.

- Từ tháng 07/2011 đến 06/2012: chuyên công tác về dự án cao tốc Long Thành - Dầu Giấy Công Ty Cổ Phần Bê Tông 620 Long An.

- Từ tháng 07/2012 đến 03/2016: Cán bộ kỹ thuật công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 03/2016 đến 04/2023: Phó phòng tư vấn giao thông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Hưng.

- Từ Tháng 04/2023 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

* Kinh nghiệm công tác:

- Khảo sát, thiết kế các công trình giao thông thuộc các dự án của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận.

+ Đã từng tham gia khảo sát, thiết kế các công trình tiêu biểu:

- Lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công Đường huyện 51, huyện Mỹ Xuyên.

- Lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công Đường trục đê bao và an ninh quốc phòng khu vực thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Thiết kế bản vẽ thi công đường trục phát triển Hướng Đông của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công Đường 3 tháng 2 (đoạn từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng).

- Lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công đường tỉnh 932 nối dài, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

                                                                                                                          

 • Họ và tên:            TRẦN BÉ CƯỜNG
 • Sinh Ngày:           12 - 03 - 1985
 • Quốc tịch:            Việt Nam
 • Chức vụ:              Kế Toán Trưởng
 • Trình độ:             Đại Học chính quy
 • Chuyên Ngành:   Kế Toán
 • Năm tốt nghiệp:  2010     

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 11/2010 đến tháng 06/2011 làm Kế toán Xây dựng cơ bản tại phòng kế toán Bưu điện tỉnh Sóc Trăng.

- Từ tháng 07/2011 đến tháng 10/2013 làm Kế Toán Trưởng tại Bưu điện huyện Mỹ Tú.

- Từ tháng 11/2013 đến nay làm Kế toán trưởng tại Công ty CP TV Xây dựng Khánh Hưng. 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU