PHÒNG TVXD DÂN DỤNG 2

 • Thực hiện nhiệm vụ, các quy định chính sách của công ty và
  Ban Giám Đốc giao.

 • Tư vấn thiết kế, khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, lập hồ sơ thiết kế, dự toán, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp.

 • Đưa ra các kiến nghị, sáng kiến để sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

 • Tư vấn cho Chủ đầu tư và đối tác ý tưởng và giải pháp thiết kế tốt nhất.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : HUỲNH VĂN DỀ
 • Ngày sinh                 : 01- 07 - 1980
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                     : Trưởng Phòng Tư vấn Xây dựng 2
 • Học vấn                     : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành           : Công trình nông thôn
 • Năm tốt nghiệp         : 2007
 • Thạc sĩ                      : Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
 • Ngày cấp                  :19/06/ 2019

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ khảo sát địa hình. Hạng II

- Chứng chỉ giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Hạng II

- Chứng chỉ thiết kế kết cấu CT dân dụng và công nghiệp. Hạng II

- Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật. Hạng II

- Chứng chỉ thiết kế Cấp - Thoát nước( trong công trình). Hạng II

- Chứng chỉ kỹ sư định giá. Hạng II

- Chứng chỉ kiểm định công trình giao thông đường bộ. Hạng III

1/ Quá trình công tác:

 -Từ tháng 06/2007 - tháng 7/2012: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

            -Từ tháng 7/2012 đến nay: Phó Phòng Tư vấn Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

            -Từ tháng 4/2023 đến nay: Trưởng Phòng Tư vấn Xây dựng 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

2.1/Đối với nước ngoài:

* Khảo sát, thiết kế các công trình dân dụng thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng. Ban Quản lý Dự án chuyển đổi nông Nghiệp tỉnh Sóc Trăng bền vững tỉnh Sóc Trăng.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã Tín Phát - xã Kế Thành - huyện Kế Sách - tỉnh Sóc Trăng.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Phước An - xã Phú Tân - huyện Châu Thành – tỉnh Sóc Trăng.

2.2/Đối với trong nước:

* Khảo sát, thiết kế các công trình Dân dụng và công nghiệp thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia khảo sát và thiết kế các công trình tiêu biểu :

- Trường Tiểu học Hậu Thạnh A, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

- Đài truyền thanh huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Cấp III.

- Trường THPT Ngọc Tố, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cấp III.

- Trụ Sở Làm Việc Huyện Ủy và Khối Đảng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Trường THCS DTNT Châu Thành, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

- ...

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : TRƯƠNG QUÝ THANH
 • Ngày sinh                  : 18 - 03 - 1984
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Phó Phòng Tư vấn Xây dựng 2
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp       : 2013

* Đào tạo khác:

- Chứng nhận phương pháp xác định các tính chất cơ bản của đất.

- Chứng chỉ định giá xây dựng hạng 2.

- Giám sát công trình Dân dụng hạng 3.

- Thiết kế công trình Dân dụng hạng 3.

- Khảo sát địa hình hạng 3.

- Kiểm định công trình Dân dụng hạng 3.

1/ Quá trình công tác:

            - Từ tháng 06/2009 đến nay : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng   

            - Từ tháng 4/2023 đến nay: Phó Phòng Tư vấn Xây dựng 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/Kinh nghiệm công tác:

* Khảo sát, thiết kế, lập dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia thiết kế và lập dự toán các công trình tiêu biểu :

- Tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sửđền thờ Bác Hồ, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

- Trụ Sở Làm Việc Huyện Ủy và Khối Đảng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Trường  THCS Dân tộc nội trú TrầnĐề, huyện TrầnĐề, tỉnh Sóc Trăng.

- Trường Cao đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

- Trường Mẫu giáo Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- ...

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

               

 • Họ và tên                    : HỨA HOÀNG HUY
 • Ngày sinh                    : 06 - 12 - 1994 
 • Quốc tịch                     : Việt Nam
 • Chức vụ                       : Cán Bộ kỹ thuật 
 • Học vấn                       : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành             : Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
 • Năm tốt nghiệp           : 2016
 •  Thạc sĩ                      : Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
 • Ngày cấp                   : 20/10/2022  

* Đào tạo khác:      

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp hạng III

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp hạng III

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế cấp thoát nước hạng III

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát hạ tầng kỹ thuật hạng III

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng II

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng II

- Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng hạng II

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình hạng II

- Chứng chỉ hành nghề Hoạt động đấu thầu.

- Chứng chỉ hành nghề Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

- Chứng nhận Huấn luyện An toàn lao động Vệ sinh lao động

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 08/2016 đến nay Cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.      

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
 • Ngày sinh                 : 18 - 03 - 1994 
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán Bộ kỹ thuật 
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
 • Năm tốt nghiệp        : 2016

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ giám sát công trình DD&CN hạng III.

- Chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình DD&CN hạng III.

- Chứng chỉ định giá xây dựng hạng III.

- Chứng chỉ khảo sát địa hình hạng III.

- Chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước hạng III.

- Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật hạng III (trong công trình).

- Chứng chỉ giám sát hạ tầng kỹ thuật.

* Quá trình công tác:

           - Từ tháng 12/2016 đến nay Cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : HUỲNH HỮU NAM
 • Ngày sinh                 : 25 - 04 - 1995 
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán Bộ kỹ thuật 
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp         : 2017                                   

  * Đào tạo khác:

  - Chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình dân dụng. Hạng II

  - Chứng chỉ khảo sát địa hình. Hạng II

  - Chứng chỉ giám sát công trình dân dụng. Hạng II

  - Chứng chỉ định giá xây dựng. Hạng II

  - Chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình công nghiệp. Hạng III

  - Chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước. Hạng III

  - Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật. Hạng III

  - Chứng chỉ giám sát công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Hạng III.

  * Quá trình công tác:

             - Từ tháng 06/2017 đến nay Cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.      

  LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

   

  • Họ và tên                 : HUỲNH TẤN ĐẠT
  • Ngày sinh                 : 12 - 04 - 1994
  • Quốc tịch                  : Việt Nam
  • Chức vụ                    : Cán Bộ kỹ thuật 
  • Học vấn                    : Tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành         : Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
  • Năm tốt nghiệp        : 2019     

  * Đào tạo khác:

  - Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng Hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 09/08/2023.

  - Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình Hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 09/08/2023.

  - Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật Hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 09/08/2023.

  * Quá trình công tác:

              Từ tháng 05/2019  đến nay Cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

  LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  •  Họ và tên                 : DANH XUÂN THỚI
  •  Ngày sinh                 : 02 - 04 - 1996 
  •  Quốc tịch                  : Việt Nam
  •  Chức vụ                    : Cán Bộ kỹ thuật 
  •  Học vấn                    : Tốt nghiệp đại học
  •  Chuyên ngành           : Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
  •  Năm tốt nghiệp         : 2020

  * Đào tạo khác:

  - Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng Hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

  - Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình. Hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

  - Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng. Hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

  * Quá trình công tác:

              - Từ tháng 02/2020 đến nay Cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

  LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

   

  • Họ và tên                 : TRẦN MINH THIỆN
  • Ngày sinh                 : 13 - 12 - 1997 
  • Quốc tịch                  : Việt Nam
  • Chức vụ                    : Cán Bộ kỹ thuật 
  • Học vấn                    : Tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành         : Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 
  • Năm tốt nghiệp        : 2020

  * Đào tạo khác:

  - Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 05/06/2023.

  - Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 05/06/2023.

  - Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 05/06/2023.

  * Quá trình công tác:

              Từ tháng 10/2020 đến nay Cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.      

  LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

   

  • Họ và tên                 : NGUYỄN BẢO DUY
  • Ngày sinh                 : 21 - 08 - 1999
  • Quốc tịch                  : Việt Nam
  • Chức vụ                    : Cán Bộ kỹ thuật 
  • Học vấn                    : Tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành          : Xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • Năm tốt nghiệp         : 2021

  * Quá trình công tác:

  Từ tháng 10/2021 đến nay Cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.                                                                                                                 

  LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  • Họ và tên                 : PHẠM MINH TRÍ
  • Ngày sinh                 : 15 - 04 - 1999
  • Quốc tịch                  : Việt Nam
  • Chức vụ                    : Cán Bộ kỹ thuật 
  • Học vấn                    : Tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành          : Xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • Năm tốt nghiệp         : 2022

  * Quá trình công tác:

  - Từ tháng 03/2022 đến nay Cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.      

  DỰ ÁN TIÊU BIỂU