PHÒNG TVXD DÂN DỤNG 1

 • Tham mưu, đề xuất các ý tưởng trong công tác thiết kế và quản lý cho
  Ban
  Giám Đốc công ty.
 • Đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế cho các khách hàng và đối tác.
 • Lên kế hoạch và triển khai thiết kế các dự án. Phối hợp với các phòng ban khác nhằm hoàn thành các kế hoạch đề ra một cách đồng bộ và hiệu quả.
 • Nghiên cứu, cập nhật tiêu chuẩn, qui chuẩn, phần mềm và các xu hướng thiết kế mới.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên               : NGUYỄN LÊ CHƯƠNG
 • Ngày sinh              : 24 - 06 - 1980
 • Quốc tịch               : Việt Nam
 • Chức vụ                  : Trưởng phòng Tư vấn Xây dựng 1
 • Học vấn                  : Tốt nghiệp Đại Học
 • Chuyên ngành       : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp      : 2003

 * Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát dân dụng và công nghiệp hạng I do Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp ngày 23/08/2018.

- Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng hạng I do Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp ngày 23/08/2018

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng I do Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp ngày 23/08/2018.

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu do Cục quản lý đấu thầu thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 21/06/2018.

1/Quá trình công tác:

- Từ tháng 08/2003 - thàng 07/2005: Cán bộ kỹ thuật của Công ty Cơ khí và Xây lắp số 9 - Tổng công ty cơ khí xây dựng

- Từ tháng 07/2005 - tháng 04/2006: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 04/2006 - tháng 07/2012: Phó Phòng Tư vấn Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 07/2012 đến nay: Trưởng Phòng Tư vấn Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

2.1/Đối với nước ngoài:

- Thiết kế các công trình dân dụng thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng.

2.2/Đối với trong nước:

* Khảo sát, thiết kế và giám sát các công trình Dân dụng và công nghiệp thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia chủ nhiệm, chủ trì, thiết kế các công trình tiêu biểu :

-Trường THCS DTNT Châu Thành, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

-Trường THCS DTNT Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

-Trụ Sở làm việc khu hành chính tập trung huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

-Trường Cao đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

-Bia truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xã Hòa Tú 1 h. Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

-...

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : BÙI HÙNG CƯỜNG
 • Ngày sinh                 : 27 - 11 - 1986
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Phó phòng Tư vấn Xây dựng 1
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành:        : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
 • Năm tốt nghiệp        : 2010

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng II do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/01/2023.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng hạng II do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/01/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình hạng II do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 16/07/2018.

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước hạng III do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/01/2023.

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Cục quản lý đấu thầu thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 21/06/2018.

* Quá trình công tác :

            Từ tháng 12/2009 đến 02/2024 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

Từ tháng 02/2024 đến nay: Phó phòng tư vấn xây dựng 1 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 :NGUYỄN THANH PHONG
 • Ngày sinh                :1982
 • Quốc tịch                :Việt Nam
 • Chức vụ                   :Cán Bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   :Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp       :2009

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng II do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 27/12/2019.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng hạng II do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 16/07/2018.

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình hạng II do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/01/2023.

- Chứng chỉ hành nghề định giá công trình xây dựng dân dụng hạng III do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 16/07/2018.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế cấp thoát nước hạng III do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 27/12/2019.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hạng III do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 27/12/2019.

* Quá trình công tác :

Từ tháng 12 năm 2008 đến nay : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                    : TRẦN NGỌC HÂN
 • Ngày sinh                   : 28 - 07 - 1988
 • Quốc tịch                   : Việt Nam
 • Chức vụ                     : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp        : 2010

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng II do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/01/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng hạng II do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 16/07/2018.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng hạng III do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 04/01/2023.

* Quá trình công tác :

            -Từ tháng 03/2011 đến nay : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.  

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                    : LÊ TẤN TÀI
 • Ngày sinh                   : 18 - 12 - 1996
 • Quốc tịch                   : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Kỹ thuật công trình xây dựng
 • Năm tốt nghiệp        : 2019

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng III do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 08/03/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế cấp thoát nước hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023. 

* Quá trình công tác :

-Từ tháng 01/2019 đến nay : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.  

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : TRƯƠNG THỊ THUỲ DƯƠNG
 • Ngày sinh                  : 22 - 05 - 1997
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Kỹ thuật công trình xây dựng
 • Năm tốt nghiệp        : 2020

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng III do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 08/03/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế cấp thoát nước hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023. 

- Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

* Quá trình công tác :

-Từ tháng 02/2020 đến nay : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.  

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : VÕ MINH NGHĨA
 • Ngày sinh                  : 11 - 12 - 1997
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Kỹ thuật công trình xây dựng
 • Năm tốt nghiệp        : 2020

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng III do Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 08/03/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình hạng III do Sở xây dựng cấp ngày 08/03/2023.

* Quá trình công tác :

-Từ tháng 03/2021 đến nay : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : DƯƠNG NHẬT TOÀN
 • Ngày sinh                  : 03 - 12 - 2000
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Kỹ thuật xây dựng
 • Năm tốt nghiệp        : 2023

* Đào tạo khác:

- ...

* Quá trình công tác :

-Từ tháng 03/2023 đến nay : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.  

  

DỰ ÁN TIÊU BIỂU