LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên              : TRỊNH VĂN TIẾP
 • Ngày sinh             : 12 - 02 - 1976
 • Quốc tịch              : Việt Nam
 • Chức vụ                : Trưởng Phòng Tư vấn Giám sát 1
 • Học vấn               : Tốt nghiệp Đại học, Thạc Sĩ
 • Chuyên ngành     : Xây dựng Cầu đường; Kỹ thuật trắc địa, bản đồ
 • Năm tốt nghiệp    : 2008

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ giám sát thi công và hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông cầu – đường bộ và thủy lợi.

+ Chứng chỉ giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình.

+ Chứng chỉ thiết kế công trình giao thông.

+ Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II.

+ Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và VSMT.

+ Chứng chỉ kiểm định công trình giao thông

1/ Quá trình công tác:

- Từ tháng 7/2008 – tháng 12/2011: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 12/2011 – tháng 08/2013: Phó Phòng Tư vấn thiết kế công trình Giao thông thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 08/2013 đến 05/2014: Phó Phòng Tư vấn Giám sát và Đấu thầu thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 05/2014 đến nay: Trưởng Phòng Tư vấn Giám sát và Đấu thầu thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

2.1/Đối với nước ngoài:

* Giám sát các công trình Giao thông, thủy lợi và dân dụng thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

2.2/Đối với trong nước:

* Giám sát thi công các công trình giao thông, thủy lợi và dân dụng thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia khảo sát và thiết kế các công trình tiêu biểu:

- Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, giao thông nông thôn vùng trũng 4 huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị và Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

- Gói thầu số 5 (đoạn Mỹ Phước đến Nhu Gia) thuộc dự án Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập dự án đầu tư Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An.

- Thiết kế bản vẽ thi công Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An (phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 (năm 2011 – 2013).

* Đã từng tham giám sát các công trình tiêu biểu:

- Cầu Chợ Kinh trên đường tỉnh  940, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Cầu Cái Đầm (Km43+900) - ĐT 954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Cầu ấp Chợ trên Hương lộ 35, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc đường tỉnh 922, thành phố Cần Thơ.

- Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28), và cầu C16 Khu kinh tế Định An huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Đường tỉnh 955A, huyện tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền), Thành phố Cần Thơ.

- Đường Tân Phú – Xã Tân Hòa Thành Phố Vĩnh Long.

- Đường Phước Long – Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

- Đường vào công viên truyền hình Vĩnh Long, Thành Phố Vĩnh Long.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : PHAN MINH TUẤN
 • Ngày sinh                 : 1976
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Phó Phòng Tư vấn Giám sát 1
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Xây dựng Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp       : 2002

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ giám sát thi công và hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông cầu – đường bộ và thủy lợi.

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình.

+ Chứng chỉ thiết kế công trình giao thông.

+ Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II.

+ Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và VSMT.

1/ Quá trình công tác:

-Từ năm 2002 - tháng 08/2005: Cán bộ kỹ thuật Công ty Công trình GT tỉnh Bạc Liêu.

-Từ tháng 09/2005 – tháng 12/2010: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

-Từ tháng 01/2011 đến nay: Phó Phòng Tư vấn Giám sát và Đấu thầu 1 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

2.1/Đối với nước ngoài:

* Giám sát các công trình Giao thông, thủy lợi và dân dụng thuộc các tinh đồng bằng sông Cửu Long do ngân hàng thế giới WB tài trợ.

2.2/Đối với trong nước:

* Giám sát thi công các công trình giao thông, thủy lợi và dân dụng thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham giám sát các công trình tiêu biểu:

- Cầu Chợ Kinh trên đường tỉnh 940, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Cầu Cái Đầm (Km43+900) - ĐT 954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Cầu ấp Chợ trên Hương lộ 35, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc đường tỉnh 922, thành phố Cần Thơ.

- Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28), và cầu C16 Khu kinh tế Định An huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Đường tỉnh 955A, huyện tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền), Thành phố Cần Thơ.

- Đường Tân Phú – Xã Tân Hòa Thành Phố Vĩnh Long.

- Đường Phước Long – Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

- Đường vào công viên truyền hình Vĩnh Long, Thành Phố Vĩnh Long.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                    : HUỲNH THANH NAM
 • Ngày sinh                   : 01 - 03 - 1976
 • Quốc tịch                   :Việt Nam
 • Chức vụ                    : Phó phòng Tư vấn Giám sát 1
 • Học vấn                    :Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp        :2006

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ giám sát xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phất triển nông thôn (Thuỷ lợi).

+ Chứng chỉ giám sát xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất rắn).

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình.

+ Chứng chỉ thiết kế công trình giao thông.

+ Chứng chỉ giám sát công trình giao thông.

+ Chứng chỉ kiểm định công trình giao thông.

1/ Quá trình công tác:

-Từ tháng 02/2006 - tháng 05/2007 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Cần Thơ.

-Từ tháng 06/2007 đến 06/2018 : Cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 06/2016 đến 09/03/2024: Phó phòng tư vấn giám sát 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 09/03/2024 đến nay: Phó phòng tư vấn giám sát 1 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

* Đối với nước ngoài:

Giám sát các công trình Giao thông, thuỷ lợi và dân dụng thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

* Đối với trong nước:

Giám sát thi công các công trình giao thông, thuỷ lợi và dân dụng thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tình lân cận.

* Đã từng tham gia khảo sát và thiết kế các công trình tiêu biểu:

- Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, giao thông nông thôn vũng trũng 4 huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị và Ngã Năm, tỉnh Sóc Trằn.

- Gói thầu số 5 (đoạn Mỹ Phước đến Nhu Gia) thuộc dự án Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập dự án đầu tư Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An.

- Thiết kế bản vẽ thi công Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến Nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An (phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 (năm 2011 - 2013).

* Đã từng tham gia giám sát các công trình tiêu biểu:

- Cầu Chợ Kinh trên đường tỉnh 940, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Cầu ấp Chợ trên Hương lộ 35, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28), và cầu C16 Khu kinh tế Định An huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Đường Phước Long - Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Đường Tân Phú - Xã Tân Hoà Thành phố Vĩnh Long.

- Đường vào công viên truyền hình Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long.

- Mở rộng Hương Lộ 18 đến cụm Công nghiệp thành phố Vĩnh Long.

- Khu tái định cư cho Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Địa bàn thành phố Vĩnh Long).

- Đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ.

- Cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc đường tỉnh 922, thành phố Cần Thơ.

- Nâng cấp, mở rộng đường 3 tháng 2 (đoạn từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng), phường An Bình, quận Ninh Kiều.

- Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền), Thành phố Cần Thơ.

- Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

- Đường tỉnh 955A, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Cầu Cái Đầm (Km43 + 900) - ĐT 954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Xây dựng cầu Kênh Xáng - ĐT 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Xây dựng cầu Mướp Văn - ĐT 943, huyện Thoại Sơn.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : NGUYỄN HỒNG KÔNG
 • Ngày sinh                 : 10 - 09 - 1990
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Phó Phòng Tư vấn Giám sát 1
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học Và Cao học
 • Chuyên ngành         : Kỹ sư kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng công trình thuỷ)
 • Năm tốt nghiệp       : 2013
 • Chuyên ngành        : Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp       : 2015
 • Chuyên ngành        : Thạc sỹ trắc địa bản đồ
 • Năm tốt nghiệp       : 2022

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ thiết kế công trình phục vụ NN và PTNN.

+ Chứng chỉ giám sát công trình NN và PTNN.

+ Chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình dân dụng.

+ Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình.

+ Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ.

+ Chứng chỉ thiết kế cấp, thoát nước công trình.

+ Chứng chỉ định giá xây dựng.

1/ Quá trình công tác:

- Từ tháng 07/2013 - 03/2019: Cấn bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 03/2019 - 02/2024: Phó phòng Tư vấn Thuỷ lợi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 02/2024 đến nay: Phó phòng Tư vấn Giám sát 1 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

Khảo sát, Thiết kế các công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia khảo sát và thiết kế các công trình tiêu biểu:

- Lập Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán công trình Đường trục phát triển Hướng Đông, Thành phố Sóc Trăng.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án. Nâng cấp, mở rộng Đường 3 tháng 2 (Đoạn từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng), thành phố Cân Thơ.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đầu tư Nâng cấp, cải tạo công trình Đường 30/04 phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Lập thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Điện Biên Phủ, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đường từ Kênh Tư đến cống Bãi Giá, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Hạng mục: Cầu Kênh Tư 1).

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đường trục - đê bao và an ninh quốc phòng khu vực TT. Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.(Hạng mục: Kè chống sạc lỡ đoạn xung yếu).

- Lập Thiết kế bản vẽ thi công dự án: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 940), tỉnh Sóc Trăng.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt đường, thảm bê tông nhựa Đường tỉnh 938 (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao ĐT.939); Đường tỉnh 939 (từ cầu Bưng Cốc đến thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa);

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án: Nâng cấp  cơ sở hạ tầng nuôi thuỷ sản huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm đoạn sông Hậu, đoạn sông Saintard (thị trấn Đại Ngãi) và đoạn Rạch Mọp (xã Song Phụng), huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trằn.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án: Nạo vét 10 kênh cấp 2 trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Lập Thiết kế bản vẽ thi công dự án: Kè chống sạt lở sông thị trấn Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                     : CHÂU THANH TÙNG
 • Ngày sinh                    : 09 - 01 - 1973
 • Quốc tịch                    : Việt Nam
 • Chức vụ                       : Cán bộ kỷ thuật
 • Học vấn                       : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành            : Xây dựng Công trình thủy
 • Năm tốt nghiệp           : 2009

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình hạng II.

+ Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình NN & PTNT hạng II .

+ Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng II .

+ Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình NN & PTNT hạng II .      

* Quá trình công tác:

-Từ tháng 3/2009 - tháng 01/2011 : Cán bộ kỹ thuật thi công Cty TNHH xây dựng & đầu tư Hòa Bình , đường Trần Bình Trọng – Phường An  Phú – Quận Ninh Kiếu – TP Cần Thơ .

-Từ tháng 06/2015 đến 08/2017 : Cán bộ kỷ thuật Cty CP Tư vấn & kiểm định xây dựng Nam Hưng .

-Từ tháng 08/2017 đến nay: Cán bộ kỷ thuật Cty CP Tư vấn xây dựng Khánh Hưng .

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : PHẠM VI BÌNH NGUYÊN
 • Ngày sinh                : 25 - 08 - 1985
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán Bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp       : 2009                                

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình.

+ Chứng chỉ giám sát công tác hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiêp.

+ Chứng chỉ thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II.

+ Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và VSMT.

* Quá trình công tác:

-Từ tháng 01/2009 - tháng 5/2010: Công tác tại phòng Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng Sóc Trăng.

-Từ tháng 5/2010 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : NGUYỄN TẤN TÀI
 • Ngày sinh                  : 1987
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Xây dựng Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp        : 2011

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình hạng II.

+ Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II.

+ Chứng chỉ giám sát công tác XDCT Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn) hạng II.

+ Chứng chỉ giám sát công tác XDCT Dân dụng; Giao thông (cầu đường bộ) hạng III.

+ Chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình Giao thông (cầu đường bộ) hạng II.

+ Chứng chỉ giám sát công tác XDCT Giao thông (đường bộ) hạng II.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 06/2011 đến nay: là Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Hưng.   

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                       : NGUYỄN MẾN THƯƠNG
 • Ngày sinh                      : 16/10/1986
 • Quốc tịch                      : Việt Nam
 • Chức vụ                         : Cán Bộ kỹ thuật
 • Học vấn                         : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành              : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Năm tốt nghiệp             : 2014                       

* Đào tạo khác:

+ Khảo sát địa hình.

+ Giám sát công tác XDCT Dân dụng và Hạ Tầng kỹ thuật; phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi).

+ Thiết kế xây dựng công trình Giao Thông ( cầu đường bộ, đường bộ).

+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông ( đường bộ, cầu đường bộ).

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/2017 – đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : HỒ CÔNG HUẤN
 • Ngày sinh                 : 29 - 09 - 1989
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán Bộ kỹ thuật
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Xây dựng cầu đường
 • Năm tốt nghiệp        : 2011

* Đào tạo khác:    

+ Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình giao thông cầu – đường.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 11/2011 – tháng 08/2012: Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Bê Tông Lê Hà.

- Từ tháng 08/2012 – tháng 02/2015: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xây Dựng Công trình chi nhánh Cần Thơ.

- Từ tháng 02/2015 – tháng 12/2017: Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Trường Phát.

- Từ tháng 03/2018 – đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                         : ĐÀO DUY HÀ
 • Ngày sinh                        : 02-05-1990
 • Quốc tịch                         : Việt Nam
 • Chức vụ                           : Cán Bộ Kỹ Thuật
 • Học vấn                          : Tốt nghiệp Đại Học
 • Chuyên ngành                : Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông
 • Năm tốt nghiệp              : 27-02-2014

* Đào tạo khác:      

+ Khảo sát địa hình.

+ Giám sát công tác XDCT Dân dụng và Hạ Tầng kỹ thuật ( trừ sử lý chất thải rắn).

+ Thiết kế xây dựng công trình Giao Thông ( cầu đường bộ, đường bộ).

+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông ( đường bộ, cầu đường bộ).

* Quá trình công tác:

- Từ năm 2014 – 2015: Cán bộ kỹ thuật Công Ty TNHH Minh Lộc

- Từ tháng 02/2016 đến nay: Cán Bộ kỹ Thuật thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 

 • Họ và tên                  : TRẦN TRUNG DŨNG
 • Ngày sinh                 : 31/7/1981
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán Bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp       : 2013

* Đào tạo khác:

+ Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát do Sở Xây dựng TP.HCM cấp ngày 11/5/2015.

+ Chứng chỉ hành nghề giám sát do Sở Xây dựng TP.HCM cấp ngày 29/7/2016.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/2013 – tháng 5/2014: Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng Giao thông Hồng Hải – Nam Định.

- Từ tháng 6/2014 – tháng 12/2015: Cán bộ kỹ thuật Phòng quản lý dự án Công ty TM&DV Lĩnh Phong CONIC thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM.

- Từ tháng 8/2016 – tháng 01/2017: Cán bộ kỹ thuật Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiệp tại Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng.

- Từ tháng 11/2017 cho đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : MAI VĂN SĨ
 • Ngày sinh                 : 30 - 04 – 1988
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Cầu đường)
 • Năm tốt nghiệp        : 2013

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình giao thông đường bộ (hạng III).

+ Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình giao thông cầu (hạng III).

+ Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình giao thông đường bộ (hạng III).

+ Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình giao thông cầu (hạng III)

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 07/2013 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Hưng. 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                : NGUYỄN HỮU KIÊN
 • Ngày sinh               : 10 - 08 - 1987
 • Quốc tịch               : Việt Nam
 • Chức vụ                : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành      : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Năm tốt nghiệp    : 2011

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng (CTXD) Hạng III.

+ Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) Hạng III.

+ Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) Hạng III.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 08/2021 đến nay: Cán bộ kĩ thuật thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 •  Họ và tên             : TRẦN VŨ THANH LÂM
 • Ngày sinh             : 01/08/1995
 • Quốc tịch             : Việt Nam
 • Chức vụ               : Cán Bộ kỹ thuật
 • Học vấn               : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành     : Xây dựng công trình thủy
 • Năm tốt nghiệp   : 2017

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ Khảo sát địa hình hạng III.

+ Chứng chỉ Giám sát công trình NN&PTNT hạng III.

+ Chứng chỉ Thiết kế công trình NN&PTNT hạng III.

+ Chứng chỉ Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III.

+ Chứng chỉ Định giá xây dựng hạng III.

* Quá trình công tác:

-Từ tháng 01/2017 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                : BÙI DƯƠNG LINH
 • Ngày sinh               : 15 - 11 - 1991
 • Quốc tịch               : Việt Nam
 • Chức vụ                 : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành     : Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông
 • Năm tốt nghiệp    : 2015

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ giám sát công trình giao thông cầu – đường bộ

+ Chứng chỉ giám sát công trình thủy lợi

+ Chứng chỉ giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

+ Chứng chỉ giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 6/2015 – tháng 01/2017: Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH-TM-DV-XD Linh Hà.

- Từ tháng 02/2017 – tháng 11/2021: Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH-TM-DV An Kim.

- Từ tháng 01/2021 đến nay : Giám sát viên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên              : HUỲNH TẤN PHÁT
 • Ngày sinh             : 10 - 12 - 1998
 • Quốc tịch              : Việt Nam
 • Chức vụ                : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành     : Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
 • Năm tốt nghiệp    : 2022

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/2022 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Giám sát và Đấu thầu 1 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : VÕ HOÀNG TÍN
 • Ngày sinh                : 18 - 08 – 1995
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Giám sát 1
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Kỹ Thuật Xây Dựng Công trình giao thông
 • Năm tốt nghiệp      : 2021

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 03/2022 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : TRẦN GIA HƯNG
 • Ngày sinh                : 19 - 03 – 1999
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Kỹ Thuật Xây Dựng Công trình giao thông
 • Năm tốt nghiệp      : 2022

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/2022 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Giám sát 1 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : NGUYỄN CÔNG THỨC
 • Ngày sinh                : 01 - 01 – 1987
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Xây Dựng Công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp      : 2021

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu - đường bộ và thuỷ lợi

- Chứng chỉ thiết kế công trình thuỷ lợi đến cấp III.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/2011 - tháng 06/2014: Cán bộ kỹ thuật Công ty CP tư vấn và dịch vụ xây dựng TSC.

- Từ tháng 08/2014 - tháng 12/2015: Cán bộ kỹ thuật Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Nam Hưng.

- Từ tháng 01/2016 - tháng 02/2020: Cán bộ kỹ thuật Công ty CP tư vấn xây dựng kiểm định Hoàn Cầu.

- Từ tháng 03/2020 - tháng 12/2021: Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Ly An.

- Từ tháng 02/2022 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : NGUYỄN VĂN HẬU
 • Ngày sinh                : 18 - 11 – 1990
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Xây Dựng Công trình xây dựng
 • Năm tốt nghiệp      : 2013

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình hạng III.

- Chứng chỉ Thiết kế công trình NN & PTNT (Thuỷ lợi) hạng III.

- Chứng chỉ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Cầu đường bộ, đường bộ) hạng III.

- Chứng chỉ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Cầu đường bộ, đường bộ) hạng III

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 06/2013 đến nay: Cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : LÊ NHẬT EM
 • Ngày sinh                : 06 - 12 – 1997
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
 • Năm tốt nghiệp      : 2020

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/2020 - 01/2021: Trợ giảng chuyên môn Đồ Án Tốt Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp cho sinh viên tại Trường Đại Học Kỹ Thuật - Công nghệ Cần Thơ.

- Từ ngày 01/01/2021 - 26/03/2022: Cán bộ kỹ thuật QA/QC thuộc Tổng công ty 789/Binh Đoàn 11 (Bộ Quốc Phòng). Công tác tại Công trường Đại học Cần Thơ: Dự án nâng cấp trường Đại Học Cần Thơ.

- Từ ngày 06/04/2022 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Giám sát 1

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : NGUYỄN HỮU HOÀ
 • Ngày sinh                : 10 - 09 – 1986
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp      : 2010

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác XDCT Giao thông (đường bộ).

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác XDCT phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thuỷ lợi).

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 09/2010 - tháng 12/2011: Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hưng Phú.

- Từ tháng 12/2011 - tháng 12/2012: Chỉ huy công trình Công ty TNHH XD-TM-DV Bảo Chánh.

- Từ tháng 12/2012 - tháng 09/2013: Chỉ huy công trình Công ty TNHH CK-XD Tiến Thắng.

- Từ tháng 09/2013 - tháng 05/2015: Giám sát viên Công ty CP TVXD Giao thông KTC.

- Từ tháng 05/2013 - 05/2019: Giám sát viên Công ty CP Tư vấn thiết kế XD - TM và dịch vụ Đại Nam.

- Từ tháng 05/2019 - 05/2022: Chỉ huy công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung.

- Từ tháng 05/2022 đến nay: Cán bộ kỹ thuật phòng giám sát công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : NGÔ MINH NHÃ
 • Ngày sinh                : 30 - 01 – 1995
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp      : 2018

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình giao thông.

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình giao thông.

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2018 - 06/2022: Cán bộ kỹ thuật phòng giao thông công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ 06/2022 đến nay: Cán bộ kỹ thuật phòng giám sát công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : TRỊNH PHÚC DINH
 • Ngày sinh                : 16 - 03 – 1996
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp      : 2019

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ).

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ).

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2019 - tháng 08/2023: Cán bộ kỹ thuật phòng giao thông thuộc công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 08/2023 đến nay: Cán bộ kỹ thuật phòng giám sát thuộc công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : NGUYỄN TẤN PHÁT
 • Ngày sinh                : 20 - 09 – 1997
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
 • Năm tốt nghiệp      : 2021

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/2022 - tháng 08/2023: Cán bộ kỹ thuật phòng giao thông công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 08/2023 đến nay: Cán bộ kỹ thuật phòng giám sát công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 • Họ và tên                 : TRẦN LONG GIANG
 • Ngày sinh                : 04 - 07 – 1971
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp      : 1997

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình.

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

- Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2000 - tháng 05/2004: Cán bộ thi công Công ty Cổ phần Xây dựng tỉnh Cần Thơ.

- Từ tháng 06/2004 - tháng 12/2006: Chuyên viên Ban BTTH - GPMB thành phố Cần Thơ.

- Từ tháng 01/2007 - tháng 06/2012: Cán bộ đầu tư - Trưởng ban phụ trách Dự án Khu liên hiệp dầu khí Hậu Giang thuộc Công ty Cổ phần Dầu khi MêKông.

- Từ tháng 07/2012 - tháng 06/2015: Cán bộ QLDA - Tổ trưởng tổ chuyên viên xét thầu của Bán QLDA Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt - Tổng Công ty lương thực Miền Nam.

- Từ tháng 07/2015 - tháng 01/2022: Phụ trách bộ phận kỹ thuật Công ty Cổ phần Xay dựng Hoàng Sơn.

- Từ tháng 02/2022 - tháng 05/2022: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

- Từ tháng 06/2022 đến nay: Cán bộ kỹ thuật phòng giám sát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU