1. Hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng

Địa điểm: thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư: Công ty công trình đô thị Sóc Trăng.

Đơn vị giao thầu: Công ty CP đầu tư và xây dựng Cấp Thoát nước TP.HCM.

Giá trị hợp đồng: 404.573.000 đồng (bốn trăm lẻ bốn triệu năm trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

 

2. Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc Sóc Trăng.

Địa điểm: Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Ngọc.

Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH MTV cơ khí xây dựng Tân Đại Phát (TPHCM).

Giá trị hợp đồng: 616.000.000 đồng (Sáu trăm mười sáu triệu đồng chẳn).

 

3. Ngân hàng CSXH huyện Mỹ Tú.

Địa điểm: TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư: Ngân hàng CSXH tỉnh Sóc Trăng.

Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Thu Hiền (Sóc Trăng).

Giá trị hợp đồng: 147.824.534 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi bốn ngàn, năm trăm ba mươi bốn đồng)

 

4. Trường THPT Lai Hòa.

Địa điểm: xã Lai Hòa, huyện vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

 Đơn vị giao thầu: Công ty cổ phần xây dựng Sóc Trăng.

Giá trị hợp đồng: 131.520.000 đồng (Một trăm ba mươi mốt triệu năm trăm hai chục ngàn đồng)

 

5. Trường THCS phường 5.

Địa điểm: Phường 5. TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Sóc Trăng

Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Build.

Giá trị hợp đồng: 264.960.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm sáu chục ngàn đồng)

 

6. Trụ sở Công ty TNHH Lê Thìn

Địa điểm: xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư:Công ty TNHH Lê Thìn, tỉnh Sóc Trăng.

Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Lê Thìn, tỉnh Sóc Trăng.

Giá trị hợp đồng: 135.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)

 

7. Trường THPT Tân Thạnh

Địa điểm: xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư:Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Đơn vị giao thầu: Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Lộc Phát (TP.HCM).

Giá trị hợp đồng: 149.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu đồng).

 

8. Trụ sở làm việc CN Ngân hàng BIDV Bạc Liêu

Địa điểm: phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Chủ đầu tư:Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

Đơn vị giao thầu: Công ty CP xây lắp và sản xuất công nghiệp (TP Hà Nội)

Giá trị hợp đồng: 529.920.000 đồng (Năm trăm hai mươi chín triệu chín trăm hai chục ngàn đồng)

 

9. Nhà hàng Tiệc cưới Quê Tôi

Địa điểm: Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư:Công ty TNHH Tuyết Vủ, tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Tuyết Vủ, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng: 342.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng)

 

10. Trường mầm non Đại Ngãi

Địa điểm: xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư:Phòng giáo dục huyện Long Phú.

Đơn vị giao thầu: DNTN Hai Tỷ, huyện Long Phú.

Giá trị hợp đồng: 279.720.000 đồng (Hai trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm hai chục ngàn đồng)

      

11. Trường THCS dân tộc nội trú Thạnh Phú

Địa điểm: xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư:Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Thống Nhất, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng: 291.178.800 đồng (Hai trăm chín mươi mốt triệu một trăm bảy mươi tám ngàn tám trăm đồng)

 

12. Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Hòa Tú 1

Địa điểm: xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư:Ban QLDA các công trình xây dựng huyện Mỹ Xuyên.

Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Nguyên Giang, huyện Mỹ Xuyên

Giá trị hợp đồng: 152.758.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu bảy trăm năm mươi tám ngàn đồng)

 

13. Xây dựng Nhà điều hành Chi nhánh điện Cao thế Sóc Trăng

Địa điểm: Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư:Ban quản lý lưới điện cao thế Miền Nam.

Đơn vị giao thầu: Công ty CP đầu tư và xây lắp TP. Cần Thơ

Giá trị hợp đồng: 93.736.000đồng (Chín mươi ba triệu bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

 

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU