Danh sách thiết bị đo đạc

Stt

Thiết bị máy móc

Nhãn hiệu

Nước sản xuất

Của nhà thầu hay thuê

Số lượng

Đơn vị

Hiện ở đâu

Chất lượng hiện nay

1

Máy toàn đạc điện tử

Leica TCR-407 Power

Thụy Sỹ

Nhà thầu

01

Cái

Công ty

Tốt

2

Máy toàn đạc điện tử

Leica TS02
PLUS

Thụy Sỹ

Nhà thầu

01

Cái

Công ty

Tốt

3

Máy toàn đạc điện tử

Pentax ETH-310

Nhật

Nhà thầu

01

Cái

Công ty

Tốt

4

Mãy kinh vĩ

Theo 010B

Đức

Nhà thầu

01

Cái

Công ty

Tốt

5

Máy thủy chuẩn điện tử

Leica Sprinter 150M & 250M

Thụy Sỹ

Nhà thầu

02

Cái

Công ty

Tốt

6

Máy thuỷ chuẩn tự động

Leica
NA-728

NA-730

NA-730PLUS

Thụy Sỹ

Nhà thầu

03

Cái

Công ty

Tốt

7

Máy thuỷ chuẩn tự động

NIKON AS-2C

Nhật

Nhà thầu

02

Cái

Công ty

Tốt

8

Máy định vị GPS

STONEX

Italy

Nhà thầu

04

Cái

Công ty

Tốt

9

Chân máy

 

Nhật

Nhà thầu

07

Cái

Công ty

Tốt

10

Máy bộ đàm

 

 

Nhà thầu

02

Bộ

Công ty

Tốt

11

Sào gương, quả gương

Leica

Thụy Sỹ

Nhà thầu

02

Bộ

Công ty

Tốt

12

Sào gương, quả gương

Pentax

Nhật

Nhà thầu

02

Bộ

Công ty

Tốt

13

Mia nhôm

(Mã số )

SOKKIA

Nhật

Nhà thầu

10

Cây

Công ty

Tốt

14

Mia nhôm

(Mã vạch)

Leica Sprinter

Thụy Sỹ

Nhà thầu

2

Cây

Công ty

Tốt

15

Sào tiêu 3mét

 

 

Nhà thầu

02

Cây

Công ty

Tốt

16

Thước thép, thước dây

( 50m )

Nhật

Nhà thầu

06

hộp

Công ty

Tốt

17

Cần Benkelman

 

 

Nhà thầu

01

Cái

Công ty

Tốt

18

Máy vi tính

 

 

Nhà thầu

105

Cái

Công ty

Tốt

19

Máy tính xách tay

 

 

Nhà thầu

10

Cái

Công ty

Tốt

20

Máy in A3

HP Pro M706N

TQ

Nhà thầu

05

Cái

Công ty

Tốt

21

Máy in A4

Canon 2900

TQ

Nhà thầu

10

Cái

Công ty

Tốt

22

Máy in màu A2 + A3 + A4

HP T530 & Epson L1800

TQ

Nhà thầu

02

Cái

Công ty

Tốt

23

Máy photocopy

Ricoh

Nhật

Nhà thầu

02

Cái

Công ty

Tốt

24

Máy Flycam

 

Nhật

Nhà thầu

02

Cái

Công ty

Tốt

Ngoài các thiết bị máy móc nêu trên chúng tôi còn sử dụng các phần mềm hổ trợ như: Word, Excel, Autocad, phần mềm dự toán, Nova (thiết kế đường), Topo (Xử lý số liệu), TKK (Thiết kế kinh đê), mathcad…..

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU