Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng là Công ty cổ phần được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2013 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5903000022 ngày 13 tháng 10 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Sóc Trăng cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/10/2012: số 2200216627).

- Tên công ty:          CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÁNH HƯNG

- Tên giao dịch:       Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

- Tên viết tắt:          C.ty CP TVXD Khánh Hưng

- Địa chỉ:                 135/29 – 135/31, Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

- Mã số thuế:           2200216627

- Số tài khoản:        011 100 0093278

- Tại:                      Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Sóc Trăng

- Vốn điều lệ:          2.555.000.000 đồng

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng hoạt động trên các lĩnh vực sau:

- Quy hoạch, khảo sát thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, kiến thiết đô thị giao thông, thủy lợi, trang trí nội thất;

- Khảo sát thiết kế đường dây điện và trạm biến áp; khảo sát địa chất thủy văn;

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; thẩm tra biện pháp thi công;

- Tư vấn đấu thầu, mời thầu; phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Tư vấn, quản lý dự án; ta vấn quy hoạch các loại công trình xây dựng; lập dự án đầu tư xây ựng công trình;

- Định giá xây dựng;

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Khảo sát địa hình;

- Khảo sát địa chất xây dựng công trình;

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện;

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật;

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng;

- Xây dựng công trình công ích;

- Xây dựng nhà các loại;

- Chuẩn bị mặt bằng;

- Lắp đặt hệ thống cống thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Phá vỡ;

- Lắp đặt hệ thống điện;

- Lắp đặt hệt thống xây dựng khác;

- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Kinh doanh bất động sản.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU