Các công trình thí nghiệm trong các năm gần đây: 

 

- Công trình: Xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ An Ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Địa điểm: Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 739.034.130 đồng


- Công trình: Đường huyện 51, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Địa điểm: Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 106.755.000 đồng 


 - Công trình: Đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (ĐH 41)

- Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 62.000.000 đồng 


- Công trình: Đường trung tâm xã Long Bình (ĐH 72-75), thị xã Ngã Năm

- Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 56.000.000 đồng


- Công trình: Nhà kho công ty Cổ phần gạch men VTC

- Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 33.000.000 đồng 


- Công trình: Trường Tiểu học phường 2 (điểm trung tâm), TX. Ngã Năm. T. Sóc Trăng

- Địa điểm: Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 25.000.000 đồng


- Công trình: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp 2/9, xã Đại Hải, huyện Kế Sách

- Địa điểm: Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 33.528.000 đồng


- Công trình: Đầu tư khẩn cấp các cầu yếu trên các tuyến Đường tỉnh (cầu Vũng Thơm, cầu Tân Hưng, cầu Mương Khai), tỉnh Sóc Trăng - Hạng mục: Cầu Vũng Thơm

- Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 40.000.000 đồng


- Công trình: Đường từ kênh Tư đến cống Bãi Giá, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Địa điểm: Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 44.000.000 đồng


- Công trình: Trường Mầm Non thị trấn Cù Lao Dung (Giai đoạn 2)

- Địa điểm: Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 13.500.000 đồng


- Công trình: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

- Địa điểm: Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 14.000.000 đồng 


- Công trình: Cải tạo, nâng cấp trường THPT Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 20.000.000 đồng 


- Công trình: Xây dựng 03 điểm trường Trung học cơ sở, huyện Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng - Hạng mục: Trường THCS Đại Tâm

- Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 11.200.000 đồng 


- Công trình: Đường cặp kênh 3-2 (từ kênh Nhân Lực đến đường Bạch Đằng), phường 9, thành phố Sóc Trăng

- Địa điểm: Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 22.000.000 đồng 


- Công trình: Nâng cấp đường Ung Công Uẩn, thị trấn Kế Sách

- Địa điểm: Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 15.424.000 đồng 


- Công trình: Trường THPT Tân Thạnh

- Địa điểm: Xã Tân Thạnh,huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 47.255.055 đồng


- Công trình: Nhà thi đấu đa năng huyện Mỹ Tú

- Địa điểm: Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 30.000.000 đồng 


- Công trình: Trường THCS DTNT huyện Châu Thành

- Địa điểm: Huyện Châu Thành ,tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng:


- Công trình: Trường THCS DTNT Thạnh Phú huyện Mỹ Xuyên

- Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên ,tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng: 


 - Công trình: Nhà làm việc kiêm kho - Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sóc Trăng

- Địa điểm: Tỉnh Sóc Trăng

- Giá trị hợp đồng:


- Công trình: Xây Dựng Nhà Làm Việc Điện Lực Trần Đề

- Địa chỉ: Ấp Đầu Giồng, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

- Chủ Đầu Tư: Cty Điện Lực Sóc Trăng 


- Công trình: Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Trần Đề

- Địa chỉ:  Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

- Chủ Đầu Tư: Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội CN Tỉnh Sóc Trăng


- Công trình: Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Mỹ Tú

- Địa chỉ: Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng

- Chủ Đầu Tư: Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội CN Tỉnh Sóc Trăng


- Công trình: Trụ Sở Thông Tin – Truyền Thông Tỉnh Sóc Trăng

- Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, TP.Sóc Trăng

- Chủ đầu tư: Sở Thông Tin – Truyền Thông Tỉnh Sóc Trăng

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU