LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : LÊ LONG HỒ
 • Ngày sinh                  : 1983
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Trưởng Phòng Tư vấn Giám sát 2
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp      : 2008

* Đào tạo khác:       

+ Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông và công trình NN và PTNT.

+ Chứng chỉ giám sát và thiết kế tu bổ và tôn tạo công trình di tích văn hóa.

+ Chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình.

+ Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2.

+ Chứng chỉ hành nghề kiểm định công trình DD & CN hạng 2.

+ Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

+ Chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông, do Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/9/2011.

+ Chứng nhận phương pháp xác định các tính chất cơ bản của đất, do Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị công nghệ (Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh cấp ngày 28/02/2006.

+ Chứng nhận nghiệp vụ Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình, do Viện đào tạo quản lý xây dựng DCMT cấp ngày 17/01/2011.

+ Chứng nhận Quản lý Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

+ Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và VSMT.

+ Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

1/ Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2006 – tháng 5/2010: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

- Từ tháng 06/2010 đến nay: Phó Phòng Thí nghiệm LAS-XD 797 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 06/2014 đến 06/2015: Phó Phòng thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 06/2015 đến 11/2020: Phó Phòng Tư vấn giám sát và đấu thầu 1 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 11/2020 đến nay: Trưởng Phòng Tư vấn giám sát và đấu thầu 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

2.1/Đối với nước ngoài:

* Khảo sát, thiết kế và giám sát các công trình thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới WB tài trợ.

2.2/Đối với trong nước:

* Khảo sát, thiết kế, giám sát và thí nghiệm các công trình thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Công trình Khảo sát địa chất:

- Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

 - Kho lương thực huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

 - Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định), huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

 - Trường THPT Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

 - Trường THPT Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

 - Trụ sở Đảng uỷ- HĐND-UBND xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

 - Trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng …

* Công trình Khảo sát thiết kế:

- Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

- Trường THCS DTNT Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Trường THCS DTNT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

- Tu Bổ, Tôn Tạo Khu DTLS Đền Thờ Bác Hồ huyện Cù Lao Dung …

* Công trình giám sát:

- Nhà Công Vụ Thuộc Công An Tỉnh Sóc Trăng

- Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ Thành phố Cần Thơ

- Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Long

- Nâng cấp bến cá Mỏ Ó huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Bệnh viện đa khoa huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Sở chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng …

* Công trình chứng nhận sự phù hợp chất lượng:

- Trường THCS Hòa Tú 1, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên

- Trường THCS Phường 5 Thành phố Sóc Trăng

- Trường THPT Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Vĩnh Châu ,Tỉnh Sóc Trăng

- Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Châu Thành – Sóc Trăng

- Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Châu  – Sóc Trăng

- Ký túc xá và khu Thể dục thể thao trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Sóc Trăng. …

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : LA THANH TUẤN
 • Ngày sinh                  : 21 - 07 - 1978
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Phó phòng Tư vấn Giám sát 2
 • Học vấn                    : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành          : Công trình nông thôn
 • Năm tốt nghiệp        : 2004

* Đào tạo khác:       

- Chứng chỉ hành khảo sát địa hình.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình thuỷ lợi.

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựnh công trình giao thông.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình.

- Chứng nhận huấn luyện An toàn lao động.

1/ Quá trình công tác:

-Từ tháng 06/2006 - tháng 01/2012: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

-Từ tháng 02/2022 đến 05/2016: Trưởng phòng Tư vấn Thuỷ lợi, thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

-Từ tháng 06/2016 đến 09/2024: Phó phòng tư vấn giám sát 1 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

-Từ thàng 09/2024 đến nay: Phó phòng tư vấn giám sát 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

* Khảo sát, thiết kế và giám sát các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham giám sát các công trình tiêu biểu:

- Cải tạo trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng;

- Trương THPT Lai Hoà, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

- Trường THPT Mỹ Quới, xã Mỹ Quới, huỵen Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

- Chi cục thuế huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long;

- Trường THPT Lê Lợi, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Trạm cảnh sát giao thông huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

- Kè sông Maspero tỉnh Sóc Trăng;

- Đê biển Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

- Cơ sở làm việc Khối Cảnh Sát thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng;

- Cải tạo, sửa chữa phòng khám đa khoa khu vực xã Lịch Hội Thượng thành Trung tâm y tế huyện Trần Đề;

- Công Huỳnh Thu Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

- Sở chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng;

- Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ thành phố Cần Thơ;

- Khu hành chính huyện Trần Đề;

- Bệnh viện đa khoa Cù Lao Dung;

- Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành;

- Trường Đại học Trà Vinh;

- Đường huyện 72 -75 huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

- Đường huyện 86 huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

- Khu di tích lịch sử An Nam Cộng Sản Đảng huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ ...v.v...

* Đã từng tham gia lập và đánh giá HSDT các công trình tiêu biểu:

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm-lúa tỉnh Sóc Trăng.

- Trường THCS thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

- Bệnh viện đa khoa huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Trường mẫu giáo Hưng Phú, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

- Đường giao thông đến trung tâm xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng (Đường huyện 86).

- Dự dán đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế thành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm-lúa tỉnh Sóc Trăng.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao dung.

- Trường THCS Dân tộc nội trú Trần Đề, huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng gói thầu số 06.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • - Họ và tên                 : TRẤN QUỐC BÌNH
 • - Ngày sinh                : 15-06-1994
 • - Quốc tịch                : Việt Nam
 • - Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • - Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại Học
 • - Chuyên ngành        : Kỹ thuật công trình xây dựng
 • - Năm tốt nghiệp       : 2017

* Quá trình công tác :

* Từ tháng 07/2018 đến nay: Cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

  

 • -Họ và tên                       : TRẦN QUỐC THẮNG
 • -Ngày sinh                      : 19-07-1987
 • -Quốc tịch                      : Việt Nam
 • -Chức vụ                        : Cán bộ kỹ thuật
 • -Học vấn                       : Tốt nghiệp cao đẳng
 • -Chuyên ngành             : Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • -Năm tốt nghiệp           : 2007

* Đào tạo khác:

+Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm về Phương pháp xác định tính chất cơ lý Bê tông Vật liệu xây dựng.

+Chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn về kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.

+Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm về phương pháp xác định tính chất cơ bản của đất.

+Chứng chỉ khảo sát địa hình.

+Chứng chỉ giám sát công trình.

+Chứng chỉ thiết kế công trình xây dựng dân dụng.          

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 04/2009 đến tháng 8/2016: Cán bộ kỹ thuật Phòng địa kỹ thuật vật liệu xây dựng LAS – XD 797 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 09/2016 đến tháng 10/2018: Cán bộ kỹ thuật Phòng tư vấn thủy lợi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 10/2018 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng tư vấn giám sát và đấu thầu 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên              : NGUYỄN TRÍ KHÔI
 • Ngày sinh              : 03-5-1996
 • Quốc tịch              : Việt Nam
 • Chức vụ                 : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                 : Tốt nghiệp Đại Học
 • Chuyên ngành      : Kỹ thuật công trình xây dựng DD và CN
 • Năm tốt nghiệp    : 5/2020

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/2019 đến nay: Cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 •  Họ và tên                      : PHAN VŨ LINH
 •  Ngày sinh                     : 22-05-1992
 •  Quốc tịch                     : Việt Nam
 •  Chức vụ                       : Cán bộ kỹ thuật
 •  Học vấn                       : Tốt nghiệp Đại Học
 •  Chuyên ngành             : Xây dựng DD&CN
 •  Năm tốt nghiệp            : 2015

Đào tạo khác:           

+ Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật hạng III.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/2015 đến 03/2016: Cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 924.

- Từ tháng 03/2016 đến tháng 04/2020: Cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Khởi Tiến.

- Từ tháng 12/2020 đến nay: Cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : DIỆP NGUYỄN LÊ HUỲNH
 • Ngày sinh                   : 25 - 05 - 1990
 • Quốc tịch                   : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp       : 2012

* Đào tạo khác:       

+ Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III

+ Chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng III.

+ Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III

*Quá trình công tác:

- Từ tháng 09/2012 – tháng 03/2015: Cán bộ kỹ thuật DNTN Nguyễn Hùng- Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Từ tháng 04/2015 – tháng 03/2016: Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng số 1-COFICO - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Từ tháng 04/2016 – tháng 05/2018: Chỉ huy phó Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển hạ tầng Bạch Đằng 6 – Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

- Từ tháng 06/2018 – tháng 03/2021: Cán bộ giám sát Công ty CP TV TK XD Hưng Long – Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Từ tháng 04/2021 đến nay: Cán bộ giám sát- phòng TVGS2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                    :THẠCH THẮNG
 • Ngày sinh                    : 25 - 02 - 1997
 • Quốc tịch                    :Việt Nam
 • Chức vụ                     :Cán Bộ Kỹ Thuật
 • Học vấn                    :Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp       : 2020

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/2020 – tháng 04/2021: Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH XD – TK – TM – SX Quang Minh Xã Xuân Thới Sơn – Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 04/2021 đến nay: Cán bộ giám sát- phòng TVGS2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                      : NGUYỄN MINH TÂY
 • Ngày sinh                     : 01 - 01 - 1996
 • Quốc tịch                     : Việt Nam
 • Chức vụ                       : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                      : Tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ
 • Chuyên ngành           : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp         : 2021    

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/2021 – tháng 05/2021: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Bách Khoa ( BK&EC).

- Từ tháng 07/2021 đến nay: Cán bộ giám sát- phòng TVGS2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                       : LÝ MINH HÒA
 • Ngày sinh                      : 20 - 10 - 1998
 • Quốc tịch                      : Việt Nam
 • Chức vụ                         : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                         : Tốt nghiệp đại học
 • Chuyên ngành               : Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Năm tốt nghiệp             : 2021

* Quá trình công tác :

- Từ tháng 11/2021 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng tư vấn giám sát và đấu thầu 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : NGUYỄN MINH TIỀN
 • Ngày sinh                : 02 - 07 - 1995
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại Học
 • Chuyên ngành        : Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
 • Năm tốt nghiệp       : 2017

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn): Hạng III

+ Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

+ Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 07/2017 – tháng 06/2018: Trợ lý thẩm định Công ty Cổ Phần Thẩm định – Giám định Cửu Long (Địa chỉ: 190 Xuân Thủy, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

- Từ tháng 07/2018 – tháng 02/2021: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 ( Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).

- Từ tháng 03/2021 đến nay: Cán bộ kỹ thuật - Phòng Tư vấn giám sát và đấu thầu 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : TRẦN TRUNG TÍN
 • Ngày sinh                : 12 - 12 -1997
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        :  Kỹ thuật công trình xây dựng
 • Năm tốt nghiệp      : 2020

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) hạng III

- Chứng chỉ giám sát công tác XDCT Dân dụng hạng III

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 11/2020 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng. 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU