Các công trình khảo sát địa chất trong các năm qua:

 

Công Trình: Trường THPT Phan Văn Hùng, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng: 294.834.000 đồng

Địa điểm: Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Trường Mẫu giáo Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Giá trị hợp đồng: 244.000.000 đồng

Địa điểm: Xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng giai đoạn 2012-2015

Giá trị hợp đồng: 656.222.000 đồng

Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Đường giao thông đến trung tâm xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng: 341.733.821 đồng

Địa điểm: Xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Đường huyện 50, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng: 1.071.454.630 đồng

Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng: 102.621.482 đồng

Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Tuyến đường số 1 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ N27 đến cầu C16), Khu kinh tế Định An

Giá trị hợp đồng: 2.153.000.000 đồng

Địa điểm: Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh


Công Trình: Mở rộng đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Chợ Mùa Xuân đến ngã ba Trạm Máy Kéo), tỉnh Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng: 1.566.121.000 đồng

Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Dự án khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (Hạng mục: Bờ kè thị trấn Kế Sách)

Giá trị hợp đồng: 

Địa điểm: Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Đường trục phát triển hướng đông thành phố Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng: 3.013.000.000 đồng

Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Các cầu trên tuyến thuộc Dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Giá trị hợp đồng: 499.064.000 đồng

Địa điểm: Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 932 nối dài, Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị hợp đồng:

Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Đường giao thông nối liền xã Tân Hùng đến xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần (GĐ2)

Giá trị hợp đồng: 295.000.000 đồng

Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Đường giao thông phục vụ vùng nuôi tôm công nghiệp xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

Giá trị hợp đồng: 344.000.000 đồng

Địa điểm: Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh


Công Trình: Đường giao thông nối liền xã Tân Hùng đến xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần (GĐ3)

Giá trị hợp đồng: 298.000.000 đồng

Địa điểm: Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh


Công Trình: Trường Tiểu học Thạnh Phú 1

Giá trị hợp đồng: 

Địa điểm: Xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ngọc Đông

Giá trị hợp đồng: 

Địa điểm: Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Gia Hòa 2

Giá trị hợp đồng: 

Địa điểm: Xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Kho lương thực huyện Ngã Năm

Giá trị hợp đồng: 

Địa điểm: Huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng


Công Trình: Kè khắc phục sạt lở kênh xáng Châu Hưng - kênh Bào Cát - kênh Cô Tư, thị trấn Hưng Lợi

Giá trị hợp đồng: 

Địa điểm: Thị trấn Hưng Lợi, huyện thạnh trị, tỉnh Sóc Trăng

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU