LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : TRƯƠNG HOÀI VŨ
 • Ngày sinh                : 13 - 03 - 1983
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Trưởng Phòng Tư vấn Thủy lợi
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Thuỷ công đồng bằng
 • Năm tốt nghiệp      : 2006

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ Khảo sát địa hình hạng II.

+ Chứng chỉ Giám sát công trình NN&PTNT hạng II.

+ Chứng chỉ Giám sát công trình GT: cầu, đường bộ hạng II.

+ Chứng chỉ Kiểm định công trình GT đường bộ hạng III.

+ Chứng chỉ Định giá xây dựng hạng II.

+ Chứng chỉ Thiết kế công trình GT: cầu, đường bộ hạng III.

+ Chứng chỉ Thiết kế công trình HTKT: cấp, thoát nước hạng III.

+ Chứng chỉ Thiết kế công trình NN&PTNT hạng II.

1/ Quá trình công tác:

-Từ tháng 01/2006 – tháng 8/2010: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

-Từ tháng 8/2010 - tháng 02/2012: Phó phòng Tư Vấn Giao thông – Thủy lợi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

-Từ tháng 02/2012 - tháng 06/2016: Phó phòng Tư Vấn Giao thông thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

-Từ tháng 06/2016 đến nay: Trưởng phòng Tư Vấn Thủy lợi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

2/ Kinh nghiệm công tác:

2.1/Đối với nước ngoài:

* Khảo sát – Thiết kế các công trình thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng làm Chủ đầu tư.

* Khảo sát – Thiết kế các công trình thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Sóc Trăng từ nguồn vốn vay của WB do Ban quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng làm Chủ đầu tư.

2.2/Đối với trong nước:

* Khảo sát – Thiết kế các công trình giao thông thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra các công trình tiêu biểu:

-Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư công trình Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách theo Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho      các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

-Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách theo Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho      các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

-Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm đoạn sông Hậu, đoạn sông Saintard (thị trấn Đại Ngãi) và đoạn rạch Mọp (xã Song Phụng), huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm đoạn sông Hậu, đoạn sông Saintard (thị trấn Đại Ngãi) và đoạn rạch Mọp (xã Song Phụng), huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư đầu tư công trình Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

 -Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư đầu tư công trình Khắc phục sạt lở bờ sông Rạch Vọp (đoạn qua khu vực chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách), tỉnh Sóc Trăng.

- Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Khắc phục sạt lở bờ sông Rạch Vọp (đoạn qua khu vực chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách), tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư đầu tư công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư công trình Nạo vét 10 kênh cấp II và các công trình trên kênh trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

-Lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nạo vét 10 kênh cấp II và các công trình trên kênh trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

-Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư công trình Đầu tư xây dựng 15 trạm bơm điện - kênh bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển vùng sản xuất lúa - tôm trên địa bàn huyện Phước Long.

- Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Xây dựng cống, trạm bơm và hệ thống thủy lợi khẩn cấp để phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xây dựng cống, trạm bơm và hệ thống thủy lợi khẩn cấp để phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Gia cố và di dời các hộ dân ven song có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán dự án Gia cố và di dời các hộ dân ven song có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Gia cố sạt lở bờ biển từ K39 đến K45, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

-Lập dự án đầu tư công trình Xây dựng mới 3 cầu 30/4; Na Tưng (ĐT.932); Sóc Dâu (ĐT.933), tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công Đường nối từ Đường tỉnh 933 đến Đường tỉnh 933C, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Báo cáo KTKT Đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu văn hóa tín ngưỡng Sóc Trăng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Báo cáo KTKT Đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng khu văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Báo cáo KTKT Đầu tư xây dựng công trình Nạo vét sông Maspero, thành phố Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập dự án đầu tư Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An

-Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An (phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 (năm 2011 – 2013)).

-Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt khắc phục phòng chống hạn mặn liên huyện Ngã Năm, Thạnh Trị, Mỹ Tú, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

-Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt khắc phục phòng chống hạn mặn liên huyện Ngã Năm, Thạnh Trị, Mỹ Tú, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

-Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

-Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

-Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Dự án Dự án nâng cấp đê biển kết hợp xây dựng hệ thống ngăn mặn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng.

-Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Nâng cấp kéo dài đường Trần Quang Khải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

-Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp hệ thống đê bao các cù lao thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

-Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Nâng cấp hệ thống đê bao các cù lao thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

-Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2).

-Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2).

-Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Gia cố đoạn sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm từ cống số 2 đến cống số 4, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Dự án Gia cố đoạn sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm từ cống số 2 đến cống số 4, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

-Giám sát thi công công trình Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn và kênh trục thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt các địa bàn xung yếu tỉnh Sóc Trăng.

-Giám sát thi công công trình Gói thầu số 16: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình Tuyến đường số 02 (Đoạn từ nút N25 đến Nút N28). Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

-Giám sát thi công công trình Gói thầu số 05: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình cầu C16 thuộc dự án tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16, Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

-Giám sát thi công công trình cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện cù Lao Dung.

-Giám sát thi công công trình Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02, công trình: Đê biển từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu (đoạn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến Trà Sết), thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Giai đoạn 1).

-Giám sát khảo sát Dự án Dự án nâng cấp đê biển kết hợp xây dựng hệ thống ngăn mặn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng.

-Giám sát khảo sát lập hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn và kênh trục thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt các địa bàn xung yếu tỉnh Sóc Trăng.

-Giám sát khảo sát Dự án Nâng cấp hệ thống đê bao các cù lao thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

-Giám sát khảo sát lập hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán Dự án Nâng cấp hệ thống đê bao các cù lao thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

-Giám sát khảo sát Dự án Gia cố đoạn sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm từ cống số 2 đến cống số 4, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

-Giám sát khảo sát lập hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán Dự án Gia cố đoạn sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm từ cống số 2 đến cống số 4, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : TRỊNH HOÀNG QUÂN
 • Ngày sinh                : 23 - 07 - 1985
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Phó Phòng Tư vấn Thủy lợi
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học, Cao học
 • Chuyên ngành        : Kỹ sư xây dựng công trình Thủy và Thạc sĩ Kỹ thuật cấp thoát nước.
 • Năm tốt nghiệp       : 2009; 2019           

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ giám sát thi công XDCT Nông nghiệp & PTNT hạng II.

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình hạng II.

+ Chứng chỉ giám sát thi công XDCT cảng hạng III.

+ Chứng chỉ thiết kế công trình Nông nghiệp & PTNT hạng II.

+ Chứng chỉ thiết kế Cấp thoát nước hạng III.

+ Chứng chỉ định giá xây dựng hạng III.

+ Chứng chỉ giám sát thi công XDCT Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) hạng III.

1/ Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/2009 - tháng 08/2013: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Hưng.    

- Từ tháng 08/2013 đến nay: Phó Phòng Thủy lợi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2/ Kinh nghiệm công tác:

* Khảo sát, thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia khảo sát, thiết kế các công trình tiêu biểu:

- Lập Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, giao thông nông thôn vùng trũng 4 huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị và Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Lập Thiết kế BVTC công trình Đường dẫn vào Khu di tích lịch sử đèn thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập BCKTKT ĐTXD công trình Hệ thống giao thông nông thôn xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập BCKTKT ĐTXD công trình Mở rộng Lộ bào Lớn nối tiếp, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập Thiết kế BVTC công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng đa dạng hoá nuôi trồng thuỷ sản thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập BCKTKT ĐTXD công trình Nâng cấp, sửa chữa đường nội ô 3 xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập BCKTKT ĐTXD công trình Cầu bê tông Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập BCKTKT ĐTXD công trình Gia cố cống đập xã An Thạnh 1 – An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập BCKTKT ĐTXD công trình Kênh Huỳnh Yến, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

- Lập BCKTKT ĐTXD công trình Nâng cấp, sửa chữa Đường bê tông Đại Nôn – Bưng Buối, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- ...

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : TRẦN THỊ KIM BẢO
 • Ngày sinh                 : 19 - 04 - 1983
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Phó Phòng Tư vấn Thủy lợi
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Thuỷ công đồng bằng
 • Năm tốt nghiệp       : 2007

* Đào tạo khác:

+ Chứng chỉ Định giá xây dựng hạng II.

+ Chứng chỉ Thiết kế công trình GT: cầu, đường bộ hạng III.

+ Chứng chỉ Thiết kế công trình NN&PTNT hạng III.

1/ Quá trình công tác:

          -Từ tháng 06/2007 - tháng 8/2013: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

          -Từ tháng 8/2013 đến nay: Phó phòng Tư vấn Thủy lợi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng

2/ Kinh nghiệm công tác:

2.1/Đối với nước ngoài:

- Khảo sát – Thiết kế các công trình thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng làm Chủ đầu tư.

- Khảo sát – Thiết kế các công trình thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Sóc Trăng từ nguồn vốn vay của WB do Ban quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng làm Chủ đầu tư.

2.2/Đối với trong nước:

- Khảo sát – Thiết kế các công trình giao thông thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra các công trình tiêu biểu:

-Lập dự án đầu tư công trình Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách theo Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

-Lập Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán công trình Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách theo Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

-Lập dự án đầu tư công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm đoạn sông Hậu, đoạn sông Saintard (thị trấn Đại Ngãi) và đoạn rạch Mọp (xã Song Phụng), huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm đoạn sông Hậu, đoạn sông Saintard (thị trấn Đại Ngãi) và đoạn rạch Mọp (xã Song Phụng), huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập dự án đầu tư công trình Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập dự án đầu tư công trình Khắc phục sạt lở bờ sông Rạch Vọp (đoạn qua khu vực chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách), tỉnh Sóc Trăng.

- Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán Khắc phục sạt lở bờ sông Rạch Vọp (đoạn qua khu vực chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách), tỉnh Sóc Trăng

-Lập dự án đầu tư công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

-Lập dự án đầu tư công trình Nạo vét 10 kênh cấp II và các công trình trên kênh trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

-...

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : HUỲNH THANH TUẤN
 • Ngày sinh                 : 26 - 09 - 1991
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Công trình thuỷ)
 • Năm tốt nghiệp       : 2013

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ khảo sát địa hình.

- Chứng chỉ thiết kế công trình NN & PTNN (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi.

- Chứng chỉ kỹ sư định giá.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 07/2013 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Hưng. 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : NGUYỄN TẤN TÀI
 • Ngày sinh                 : 26 -  04 - 1992
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp       : 2016 

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình NN&PTNN (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Giám sát công trình NN&PTNT (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2014 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng. 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : NGUYỄN HỮU HỬNG
 • Ngày sinh                 : 03 - 07 - 1992
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp       : 2016

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình NN&PTNN (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Giám sát công trình NN&PTNT (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 03/2016 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : LÊ TUẤN ANH
 • Ngày sinh                 : 08 - 01 - 1995
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp       : 2017

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình NN&PTNN (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Giám sát công trình NN&PTNT (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/2016 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : LÊ THANH HẬU
 • Ngày sinh                 : 28 - 08 - 1995
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp       : 2017

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình NN&PTNN (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Giám sát công trình NN&PTNT (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/2016 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : NGUYỄN TRẦN NGỌC SƠN
 • Ngày sinh                 : 15 - 12 - 1993
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp       : 2015

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình NN&PTNN (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Giám sát công trình NN&PTNT (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình.

- Định giá xây dựng.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 03/2016 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : LÊ ANH ĐÔ
 • Ngày sinh                 : 28 - 11 - 1995
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp       : 2017

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình NN&PTNN (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Giám sát công trình NN&PTNT (Thuỷ lợi).

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình.

- Chứng chỉ Định giá xây dựng.

- Chứng chỉ Thiết kế công trình Hạ tâng kỹ thuật

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 05/2017 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : PHAN THANH HÙNG
 • Ngày sinh                 : 25 - 11 - 1994
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp       : 2017

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình HTKT (Cấp thoát nước).

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình.

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp & PTNT.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình Nông nghiệp & PTNT.

- Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 05/2017 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : HUỲNH THANH THUẬN
 • Ngày sinh                 : 29 - 05 - 1989
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Xây dựng công trình thuỷ
 • Năm tốt nghiệp       : 2014

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp & PTNT (thuỷ lợi).

- Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình HTKT (Cấp thoát nước).

- Chứng chỉ Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ).

- Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng.

- Chứng chỉ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng.

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 08/2016: Cán bộ phòng tổng hợp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 05/2015 đến tháng 09/2016: Cán bộ kỹ thuật Phòng tư vấn giám sát thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 09/2016 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng tư vấn thuỷ lợi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : NGUYỄN DƯƠNG HẢI
 • Ngày sinh                 : 01 - 01 - 1992
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành         : Kỹ thuật công trình xây dựng
 • Năm tốt nghiệp       : 2018

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp & PTNT (thuỷ lợi).

- Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng.

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình HTKT (Cấp thoát nước).

- Chứng chỉ Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ).

- Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng.

- Chứng chỉ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng.

- Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 10/2020: Cán bộ kỹ thuật Công ty CPTM và Xây dựng Huy Thịnh.

- Từ tháng 10/2020 đến nay: Cán bộ kỹ thuật phòng tư vấn thuỷ lợi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU