LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : CHUNG QUỐC VIỆT
 • Ngày sinh                  : 26-05-1978
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Phó phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Điện Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp      : 2009

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ Định giá xây dựng, Hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/06/2023.

- Chứng chỉ Thiết kế cơ - điện công trình, Hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/06/2023.

- Chứng chỉ Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình, Hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/06/2023.

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình, Hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/06/2023.

- Chứng chỉ Quản lý Phòng Thí Nghiệm, do Viện trưởng Viện khoa học Công nghệ Xây dựng cấp ngày 28/09/2017.

- Chứng chỉ đào tạo thí nghiệm Không phá huỷ, do Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng cấp ngày 10/10/2017.

- Chứng chỉ đào tạo thí nghiệm Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý Bê tông và Vật liệu xây dựng, do Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng cấp ngày 15/05/2018.

* Quá trình công tác :

Từ năm 2002 đến 06/2007: Cán bộ bảo trì mạng lưới điện Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta.

- Từ tháng 06/2007 đến 03/2017: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ cuối tháng 03/2017 đến 03/2024: Phó Phòng Thí nghiệm LAS-XD 797 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ giữa tháng 03/2024 đến nay: Phó Phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : QUÁCH TẤN XEM
 • Ngày sinh                : 02 - 12 - 1983
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                  : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                  : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành       : Kỹ thuật điện
 • Năm tốt nghiệp      : 2009

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện - cơ điện hạng II do Sở xây dựng tỉnh sóc trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ hành nghề  giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạng II do Sở xây dựng tỉnh sóc trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Định giá xây dựng, hạng II, do sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

* Quá trình công tác :

            -Từ tháng 01/2017 đến 03/2024 : Cán bộ kỹ thuật  Phòng Tư vấn Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ giữa tháng 03/2024 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                     : LƯU DỦ TUÂN
 • Ngày sinh                    : 17 - 09 - 1991
 • Quốc tịch                    : Việt Nam
 • Chức vụ                       : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                       : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành 1          : Điện - điện tử
 • Năm tốt nghiệp           : 2015
 • Chuyên ngành 2           : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
 • Năm tốt nghiệp           : 2021                             

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ Thiết kế cơ - điện công trình, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Định giá xây dựng, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ hành nghề Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 09/2015 đến 03/2024: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Giám sát thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ giữa tháng 03/2024 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                     : LÊ QUANG VỊNH
 • Ngày sinh                    : 01 - 01 - 1993
 • Quốc tịch                    : Việt Nam
 • Chức vụ                       : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                       : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành            : Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Năm tốt nghiệp           : 2022           

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 06/2023 đến 03/2024: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Giao thông thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ giữa tháng 03/2024 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU