PHÒNG TỔNG HỢP

 • Là bộ phận tham mưu, thực hiện quản lý về công tác tài chính, hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ.
 • Kiểm tra, đôn đốc các Phòng ban trong Công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty.
 • Sự phối hợp tương đối đồng bộ và hiệu quả giữa Phòng Tổng hợp với các Phòng Ban khác của Công ty trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN 

           

 • Họ và tên                  : TRẦN THANH HÙNG
 • Ngày sinh                 : 24 - 12 - 1974
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Trưởng Phòng Tổng hợp
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Trung học
 • Chuyên ngành         : Cầu đường bộ
 • Năm tốt nghiệp       : 1995
 • Chuyên ngành        : Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Năm tốt nghiệp      : 2011                     

* Đào tạo khác:

+ Chứng nhận chương trình tập huấn hướng dẫn áp dụng bộ định mức dự toán XDCT .

+ Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng    

+ Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

1/ Quá trình công tác:

- Từ năm 1995 – 1996 : Cán bộ kỹ thuật của Xưởng Khảo sát Thiết kế Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng .

- Từ năm 1996 – tháng 09/2001 : Cán bộ kỹ thuật Xưởng Giao thông thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng Sóc Trăng .

- Từ tháng 09/2001 – tháng 10/2003: Cán bộ kỹ thuật Xưởng Giao thông thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sóc Trăng.

- Từ tháng 10/2003 đến nay: Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng .

 2/ Kinh nghiệm công tác:

2.1/Đối với nước ngoài:

- Khảo sát – Thiết kế và Giám sát thi công các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do PMU-18 quản lý .

- Khảo sát – Thiết kế các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của ADB do Ban Quản lý Dự án Ngành Cơ sở hạ tầng nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý .

- Khảo sát – Thiết kế các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn vừa và nhỏ từ nguồn vốn do tổ chức CIDA-CANADA tài trợ .

- Khảo sát – Thiết kế, lập dự toán các công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn từ nguồn vốn vay của WB do Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng.

2.2/Đối với trong nước:

* Khảo sát – Thiết kế và lập dự toán các công trình giao thông thuộc các Dự án của tỉnh Sóc Trăng, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

* Đã từng tham gia khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình tiêu biểu :

- Đường Giồng Đình huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

- Đường Phú Lợi I  TP. Sóc Trăng

- Thảm bê tông nhựa nóng đường Mạc Đỉnh Chi, đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư đường Vành Đai 1, TP. Sóc Trăng

- Đường Lê Hồng Phong, đoạn từ Chợ Mùa Xuân đến ngã ba Trạm Máy Kéo, TP. Sóc Trăng

- Đường giao thông đến trung tâm xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

- Đường vào bệnh viện và nội ô thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Đường vào khu hành chính huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Đường giao thông đến trung tâm xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

- Đường nối từ ngã ba Chín Đô đến giáp tuyến Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

- Gói thầu số 5 (đoạn Mỹ Phước đến Nhu Gia) thuộc dự án Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng

- Khôi phục và nâng cấp đê cửa sông tả - hữu Cù Lao Dung (hạng mục : 24 cầu giao thông)

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng đa dạng hoá nuôi trồng thuỷ sản thị xã Vĩnh Châu

- Lập dự án đầu tư Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An

- Thiết kế bản vẽ thi công Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An (phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 (năm 2011 – 2013))

 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên             : NGUYỄN VĂN NON
 • Ngày sinh            : 1980
 • Quốc tịch             : Việt Nam
 • Chức vụ               : Phó trưởng Phòng Tổng hợp
 • Học vấn               : Tốt nghiệp Trung Học
 • Chuyên ngành     : Kế toán
 • Năm tốt nghiệp   : 2003

1. Quá trình công tác:

- Từ tháng 6/2004 – tháng 5/2006 : Nhân viên Phòng Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ tháng 5/2006 đến nay : Phó Phòng Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2. Kinh nghiệm công tác:

Thực hiện công việc nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình thuộc dự án của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận từ năm 2005 đến nay.

 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên             : TRẦN LÂM TUẤN KHANH
 • Ngày sinh                 : 10 - 01 - 1997
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Nhân viên
 • Học vấn                    : 12/12
 • Năm tốt nghiệp         : 2015

1. Quá trình công tác:

- Từ tháng 01 năm 2016 đến nay: Nhân viên Phòng Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2. Kinh nghiệm công tác:

- Thực hiện các công việc tại Phòng Tổng hợp và các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

                                              

 • Họ và tên                  : THÂN THỊ THUẬN
 • Ngày sinh                 : 26 - 10 - 1987
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Nhân viên
 • Học vấn                   : 12/12
 • Năm tốt nghiệp       : 2005

1. Quá trình công tác:

- Từ tháng 04 năm 2019 đến nay: Nhân viên Phòng Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2. Kinh nghiệm công tác:

- Thực hiện các công việc tại Phòng Tổng hợp và các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : TRỊNH TUẤN KHẢI
 • Ngày sinh                 : 27 - 02 - 1997
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Nhân viên
 • Học vấn                    : 12/12
 • Năm tốt nghiệp         : 2015

1. Quá trình công tác:

- Từ tháng 02 năm 2019 đến nay: Nhân viên Phòng Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2. Kinh nghiệm công tác:

Thực hiện các công việc tại Phòng Tổng hợp và các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                  : ĐẶNG NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG
 • Ngày sinh                 : 19 - 09 - 1995
 • Quốc tịch                 : Việt Nam
 • Chức vụ                   : Nhân viên
 • Học vấn                   : Cao Đẳng
 • Năm tốt nghiệp       : 2016

 

1. Quá trình công tác:

-Từ tháng 02/2017 – 08/2018 : Nhân viên kỹ thuật tại cửa hàng vi tính Mỹ Duyên.

-Từ tháng 08/2018 – 12/2019 : Nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phong Vũ.

-Từ tháng 03 năm 2020 đến nay: Nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

2. Kinh nghiệm công tác:

-Thực hiện công việc tại Phòng Tổng hợp và các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU