Công trình : Bệnh viện Đa Khoa huyện Trần Đề

Địa điểm: Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Y Tế Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 119.791.491.853 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU