Công trình : Bờ kè thị trấn Kế Sách

Địa điểm: Thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: UBND Huyện Kế Sách

Giá trị xây dựng: 17.188.000.000

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU