Công trình : Bờ kè UBND xã Mỹ Phước

Địa điểm: Xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Tú

Giá trị xây dựng: 2.018.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU