Công trình : Bờ kè UBND xã Xuân Hòa

Địa điểm: Xã Xuân Hoà, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: UBND Huyện Kế Sách

Giá trị xây dựng: 3.906.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU