Công trình: Cầu bến Bạ

Địa điểm: Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: UBND Huyện Cù Lao Dung

Giá trị xây dựng: 10.000.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU