Công trình: Cầu Chà Và

Chủ đầu tư: Ban QLDA các CTXD huyện Mỹ Xuyên

Tổng mức đầu tư: 378.085.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU