Công trình : Cầu Chợ Kinh trên đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng

Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công trình giao thông tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 158.893.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU