Công trình: Cầu Cồn Tròn

Địa điểm: Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: UBND Huyện Cù Lao Dung

Giá trị xây dựng: 5.000.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU