Công trình: Cơ sở nhà làm việc khối cảnh sát thuộc công an tỉnh Sóc Trăng

Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Công An Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 12.700.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU