Công trình : Đồn biên phòng An Thạnh Ba (634)

Chủ đầu tư: Sở chỉ huy biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 36.283.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU