Công trình: Đường tỉnh 940

Địa điểm: Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 52.000.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU