Công trình: Đường trục phát triển hướng đông thành phố Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Ban QLDA 2 tỉnh Sóc Trăng

Tổng mức đầu tư: 220.317.923.345 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU