Công trình: Đường vào khu thương mại kinh tế biển, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề

Tổng mức đầu tư:43.197.373.262

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU