Công trình : Kè chống lở, chắn sóng đồ biên phòng 634, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Tổng mức đầu tư: 1.200.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU