Công trình : Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách

Chủ đầu tư: Ban QLDA 2 tỉnh Sóc Trăng

Tổng mức đầu tư: 110.000.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU