Công trình : Sở chỉ huy biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở chỉ huy biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 100.000.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU