Công trình : Sửa chữa cống T4, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Tổng mức đầu tư: 2.800.000.000

Thông tin đang được cập nhật

DỰ ÁN TIÊU BIỂU