Công trình : Trường Dân tộc nội trú Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 85.202.968.250 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU