Công trình: Trường THPT Lai Hoà

Địa điểm: Xã Lai Hoà, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 28.164.000.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU