Công trình : Trường THPT Phú Tâm (Gói 01)

Địa điểm: Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 10.652.227.000 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU