Công trình : Trường tiểu học Lê Hồng Phong

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 8.256.342.152 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU