Công trình: Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An

Chủ đầu tư: Bam quản lý khu kinh tế Trà Vinh

Tổng mức đầu tư: 398.816.441.999 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU