PHÒNG TVXD CÔNG TRÌNH ĐIỆN

- Làm đầu mối tham mưu cho Ban lãnh đạo để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm và sáng tạo, lực lượng kỹ sư có trình độ chuyên môn, kỹ năng và tay nghề cao, được đào tạo chính quy từ các trường đại học uy tín và được rèn luyện qua các công trình thực tế. Phòng tự tin đảm nhận và cam kết chất lượng dịch vụ tư vấn cho tất cả các dự án, công trình điện, từ khâu điều tra khảo sát, lập dự án đến thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình.

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                   : CHUNG QUỐC VIỆT
 • Ngày sinh                  : 26-05-1978
 • Quốc tịch                  : Việt Nam
 • Chức vụ                    : Phó phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện
 • Học vấn                   : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành        : Điện Dân dụng và Công nghiệp
 • Năm tốt nghiệp      : 2009

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ Định giá xây dựng, Hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/06/2023.

- Chứng chỉ Thiết kế cơ - điện công trình, Hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/06/2023.

- Chứng chỉ Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình, Hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/06/2023.

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình, Hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/06/2023.

- Chứng chỉ Quản lý Phòng Thí Nghiệm, do Viện trưởng Viện khoa học Công nghệ Xây dựng cấp ngày 28/09/2017.

- Chứng chỉ đào tạo thí nghiệm Không phá huỷ, do Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng cấp ngày 10/10/2017.

- Chứng chỉ đào tạo thí nghiệm Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý Bê tông và Vật liệu xây dựng, do Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng cấp ngày 15/05/2018.

* Quá trình công tác :

Từ năm 2002 đến 06/2007: Cán bộ bảo trì mạng lưới điện Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta.

- Từ tháng 06/2007 đến 03/2017: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ cuối tháng 03/2017 đến 03/2024: Phó Phòng Thí nghiệm LAS-XD 797 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ giữa tháng 03/2024 đến nay: Phó Phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                 : QUÁCH TẤN XEM
 • Ngày sinh                : 02 - 12 - 1983
 • Quốc tịch                : Việt Nam
 • Chức vụ                  : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                  : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành       : Kỹ thuật điện
 • Năm tốt nghiệp      : 2009

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện - cơ điện hạng II do Sở xây dựng tỉnh sóc trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ hành nghề  giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạng II do Sở xây dựng tỉnh sóc trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Định giá xây dựng, hạng II, do sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

* Quá trình công tác :

            -Từ tháng 01/2017 đến 03/2024 : Cán bộ kỹ thuật  Phòng Tư vấn Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ giữa tháng 03/2024 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                     : LƯU DỦ TUÂN
 • Ngày sinh                    : 17 - 09 - 1991
 • Quốc tịch                    : Việt Nam
 • Chức vụ                       : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                       : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành 1          : Điện - điện tử
 • Năm tốt nghiệp           : 2015
 • Chuyên ngành 2           : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
 • Năm tốt nghiệp           : 2021                             

* Đào tạo khác:

- Chứng chỉ Thiết kế cơ - điện công trình, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Khảo sát địa hình, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ Định giá xây dựng, hạng II, do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/01/2024.

- Chứng chỉ hành nghề Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 09/2015 đến 03/2024: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Giám sát thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ giữa tháng 03/2024 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 • Họ và tên                     : LÊ QUANG VỊNH
 • Ngày sinh                    : 01 - 01 - 1993
 • Quốc tịch                    : Việt Nam
 • Chức vụ                       : Cán bộ kỹ thuật
 • Học vấn                       : Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành            : Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Năm tốt nghiệp           : 2022           

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 06/2023 đến 03/2024: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Giao thông thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

- Từ giữa tháng 03/2024 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Phòng Tư vấn Xây dựng công trình điện thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU