Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Năm 2013

Đăng bởi Đặng Nguyễn Nhựt Trường vào lúc 13/11/2023

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013

Ngày 13/08/2013 Chi bộ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Khánh Hưng tiến hành làm lễ kết nạp cho 03 quần chúng. Đến hiện nay Chi bộ đã có 09 đảng viên, trong đó 06 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị.

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU