Lễ Thành Lập Chi Bộ

Đăng bởi Đặng Nguyễn Nhựt Trường vào lúc 13/11/2023

LỄ THÀNH LẬP CHI BỘ

Chi Bộ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Khánh Hưng được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2011 theo Quyết định số 48-QĐ/ĐUK của Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Hiện tại chỉ bộ có 09 đảng viên đang sinh hoạt. Chi bộ có chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động Ban Giám Đốc. Hội đồng quản trị chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU